Panie doktorze, ogólnie wiadomo, że w Polska słynie z dużej ilości psów. Do pana gabinetu weterynaryjnego przychodzi bardzo wielu zatroskanych zdrowiem swoich czworonożnych przyjaciół ludzi. Wydaje się, że każdy chętnie zapoznałby się z podstawowymi problemami dotyczącymi wyboru odpowiedniego psa, jego zdrowia, żywienia czy pielęgnacji. Może zaczniemy od sprawy zasadniczej jaką jest wybór psa.

Adam Modrzewski: Odpowiedni wybór psa do warunków domowych i rodzinnych, to najważniejsza kwestia do rozstrzygnięcia, jeśli już decyzja o tym, że chcemy kupić psa została dobrze przemyślana i podjęta. Na pewno nie powinno brać się zwierzęcia do domu pod wpływem
chwilowego impulsu. Biorąc psa pochopnie, możemy doznad ogromnego rozczarowania ilością nowych
obowiązków i trudności, co sprawi, że możemy nie docenid ogromnej wartości, jaką przynosi ze sobą psia miłośd i wiernośd. Przy wyborze psa należy wziąd pod uwagę kilka podstawowych warunków. Jakie zwyczaje panują w naszym domu. Czy będziemy mieli czas wychodzid na spacery bez
względu na pogodę. Niektóre rasy potrzebują szczególnie dużo ruchu i pozbawione go stają się w codziennym życiu niespokojne a niekiedy wręcz agresywne. Osoby starsze lepiej kontaktują się z psami o spokojnym wręcz nawet flegmatycznym charakterze. Kiedy w domu są dzieci. to polecałbym psy łagodne, wesołe i niezbyt duże. Dlatego ważną sprawą jest, czy ma to byd pies rasowy, o którym wiele możemy się dowiedzied ,ale kupno którego związane jest najczęściej z dużymi kosztami, czy też pies nierasowy, taoszy, lecz pełen niespodzianek.